klimat zemya eko

Европейската комисия с поглед към 2030 г. по отношение на климата и енергетиката

Днес Европейската комисия предприе първата стъпка към разработването на рамка за политиките на Европейския съюз в областта на изменението на климата и енергетиката до 2030 г. Тя прие Зелена книга, …