Европа прие три нови инициативи, за да направи Общността по-зелена

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
5 Минути

До 2023 г пишат нови правила за здравето на почвите

Европейската комисия прие три нови инициативи, които са необходими за превръщането на Европейския зелен пакт в реалност. Комисията предлага нови правила за овладяване на предизвиканото от ЕС обезлесяване, както и нови правила за улесняване на превоза на отпадъци в рамките на ЕС с цел стимулиране на кръговата икономика и справяне с износа на незаконни отпадъци и свързаните с отпадъците предизвикателства пред трети държави. Комисията представи и нова Стратегия за почвите с цел възстановяване, устойчивост и подходяща защита на всички европейски почви до 2050 г.

Според изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс в основата на регламента за обезлесяването е насърчаването на устойчивото потребление, а новата Стратегия за почвите ще даде възможност за подобряване на състоянието на почвите, за тяхното устойчиво използване и за осигуряване на необходимата правна защита.

Опазването на горите

Комисията предлага нов Регламент за ограничаване на обезлесяването и деградацията на горите. Само в периода от 1990 г. до 2020 г. светът е изгубил 420 млн. хектара гори – площ, по-голяма от територията на Европейския съюз. Чрез предложените нови правила ще се гарантира, че продуктите, които гражданите на ЕС купуват, използват и потребяват на пазара на Съюза, не допринасят за обезлесяването и деградацията на горите в световен мащаб. Основният двигател на тези процеси е разрастването на селското стопанство, свързано със суровини като соя, говеждо месо, палмово масло, дървесина, какао и кафе, както и някои от производните им продукти.

В Регламента се определят задължителни правила за комплексна проверка на дружествата, които искат да продават тези стоки в ЕС, за да се гарантира, че на пазара на Съюза са разрешени само законни и несвързани с обезлесяване продукти. Комисията ще използва система за сравнителен анализ за оценяване на държавите и тяхното равнище на риск от обезлесяване и деградация на горите, свързани с включените в обхвата на регламента стоки.

По-строг контрол на износа на отпадъци

Съгласно преразгледания Регламент относно превозите на отпадъци Комисията изпълнява целите в областта на кръговата икономика и нулевото замърсяване, като предлага по-строги правила за износа на отпадъци, по-ефективна система за движението на отпадъци като ресурс и решителни действия срещу трафика на отпадъци. Износът на отпадъци в държави извън ОИСР ще бъде ограничен и ще се позволява, само ако трети държави искат да приемат някои отпадъци и могат да ги управляват по устойчив начин. Износът на отпадъци в държави от ОИСР ще бъде наблюдаван и може да бъде преустановен, ако предизвиква сериозни екологични проблеми в държавата на местоназначение. Съгласно предложението всички дружества от ЕС, които изнасят отпадъци извън Съюза, следва да гарантират, че съоръженията, които получават техните отпадъци, подлежат на независим одит. Необходимо е резултатите от одита да показват, че тези съоръжения управляват отпадъците по екологосъобразен начин.

Предвижда се в рамките на ЕС установените процедури да бъдат значително опростени, като се улесни повторното навлизане на товари с отпадъци в кръговата икономика, без да се намалява необходимото равнище на контрол.

Денят на почвата, Agrozona.bg

Нова Стратегия за почвите

Новата Стратегия на ЕС за почвите, която е важен резултат от Европейския зелен пакт и Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. за борба с кризите, свързани с климата и природата, също бе представена от ЕК. Почвите в добро състояние са основата за 95 % от храната, която консумираме, те са дом на 25 % от биологичното разнообразие в света и най-голямото въглеродно депо на планетата. Но 70 % от почвите в ЕС не са в добро състояние. В стратегията се определя рамка с конкретни мерки за опазване, възстановяване и устойчиво използване на почвите и се предлага набор от доброволни и правно обвързващи мерки. Целта на стратегията е да се увеличи въглеродът в почвата на земеделските земи, да се води борба с опустиняването, да се възстановят деградиралите земи и почви и да се гарантира, че към 2050 г. всички почвени екосистеми ще бъдат в добро състояние.

В стратегията се призовава да се осигури същото ниво на защита на почвите, каквото имат водата, морската среда и въздухът в ЕС. Това ще стане чрез предложение до 2023 г. за нов закон за здравето на почвите, след като бъде извършена оценка на въздействието и консултация на широка основа със заинтересованите страни и държавите от ЕС.

 

 

 

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама