Екип от учени ще изследва запасите на два вида риби и китоподобни в Черно море

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Започва картиране на местообитания и защитени видове в Черно море

Международен екип от учени и експерти започва работа по изготвяне на картата на разпространението на местообитания и видове в защитените зони в българската част на акваторията на Черно море. Основната цел на проекта е завършване на мрежата „Натура 2000“ в морска среда в съответствие с изискванията на Директивата за местообитанията.

Предмет на проучване и оценка са седем типа морски и крайбрежни природни местообитания, два вида китоподобни и два вида риби

Типовете природни местообитания са постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини, естуари, обширни плитки заливи, подводни или частично подводни морски пещери. Към тях спадат тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити с морска вода, подводни структури, образували се под действието на просмукващи се газове, и съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна (Рифове). Видовете морски бозайници са Афала (Tursiops truncatus) и Морска свиня (Phocoena phocoena). Видове риби са Карагьоз, Дунавска скумрия (Alosa immaculata) и Малък карагьоз, Харип (Alosa tanaica), съобщи ИА Черно море.

В рамките на проучвателните мероприятия трябва да бъдат инвентаризирани 17 защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна в страната, включващи в границите си морските пространства.

Общата стойност на проекта е 11,7 млн. лева

Общата стойност на проекта е 11,7 млн. лева, от които близо 10 млн. лева са предоставени от Европейския фонд за регионална развитие, а останалите са национално съфинансиране. Бенефициент по проекта е дирекция „Национална служба за защита на природата“ в Министерство на околната среда и водите. Изпълнител на дейността е ДЗЗД „ПОНТУС ИНДАГО“.

По график всички дейности трябва да приключат до 30 ноември 2023 г.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама