ЕК съди България заради птиците в Рила

Екип на Агрозона
Екип на Агрозона
3 Минути

Европейската комисия завежда дело срещу България пред Съда на ЕС поради неизпълнението на страната на задължението за опазване на уникалните местообитания и на важни видове птици в Рила планина, пише в прессъобщение на комисията. Българските власти не са разширили зоната, определена като специална защитена зона, за да се защитят адекватно застрашените видове диви птици.

Рила планина — най-високата в България и на Балканския полуостров, е сред най-ценните площи в България и в ЕС по отношение на опазването на 20 уязвими вида птици. Съгласно законодателството на ЕС относно опазването на дивите птици (Директива 2009/147/ЕО) държавите членки са длъжни да определят специални защитени зони за опазване на застрашените от изчезване видове, на уязвимите към промените в местообитанията им птици или на птиците, считани за редки или нуждаещи се от специална грижа.

Към момента България е класифицирала правилно 72 % от зоната като специална защитена зона. По този начин обаче не са обхванати важни части от местообитанията на 17 застрашени вида птици, включени в приложение I от директивата за птиците. Така се застрашават видове като пернатоногата кукумявка (Aegolius funereus) и врабчовата кукумявка (Glaucidium passerinum), както и белогърбия кълвач (Dendrocopos leucotos), трипръстия кълвач (Picoudes tridactilus), лещарката (Bonasa bonasia) и черния кълвач (Dryocopus martius).

Въпреки мотивираното становище на Комисията, отправено през октомври 2014 г., относно нуждата да се разшири обхватът на защитените зони и да се включат зоните в Рила планина, България не е изпълнила това свое задължение. Поради това Комисията сезира Съда на ЕС по този въпрос.

През януари 2016 г. Съдът се произнесе срещу България (дело C-141/14) по сходно дело относно определянето и опазването на Калиакра — друга важна зона от значение за опазването на птиците в района Южна Добруджа, намиращ се в северната част на българското черноморско крайбрежие.

В Европа редица видове диви птици изчезват, което е особено притеснително за някои конкретни видове. Това явление нарушава биологичното равновесие и представлява сериозна заплаха за природата. Целта на Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици е защитата на всички видове диви птици, които естествено се срещат в Съюза. С директивата се забраняват дейности, с които директно се застрашават птици, като например умишленото убиване или улавяне, разрушаването на гнезда и преместването на яйца, както и други свързани с тях дейности, като например търговията с живи или мъртви птици (с някои изключения). В нея се обръща особено внимание на опазването на местообитанията на застрашените и мигриращите видове, най-вече чрез изграждането на мрежа от специални защитени зони

Agrozona.bg e специализиран новинарски сайт за бизнес и земеделие. Нашата цел е да информираме своите читатели за новостите и добрите практики в агробизнеса у нас и по света. Agrozona.bg Ви предоставя експертни анализи и съвети за успешна реализация в сектора, а също така информация за важни срокове и събития. При нас ще намерите още и интересни и полезни съвети за вашето хоби. Екипът на Агрозона подготвя цялото съдържание на сайт и списание Агрозона. В него участват 4 журналисти, както и стажантите, които се учат на аграрна журналистика в редакцията на Агрозона

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА