ЕК настоява България да се съобрази с директивата на ЕС за ГМО

Златко Златков
Златко Златков
2 Минути

Страната ни има два месеца, за да вземе мерки по казуса

Вчера, 26.04.2012 г., е получено мотивирано становище от Европейската комисия (ЕК), от което става ясно, че България не прилага правилно директива 2009/41/ЕО по отношение на дейностите, свързани с генетично модифицираните микроорганизми, като например тяхното култивране, съхранение, превозване, унищожаване или използването им по друг начин.

Директива 2009/41/ЕО изисква от държавите членки да гарантират, че са взети всички необходими мерки, за да бъдат избегнати евентуални негативни последици за човешкото здраве и/или околната среда, които могат да възникнат при дейности с генетично модифицирани микроорганизми. Тези дейности и отрицателните последствията, които биха могли да имат, са класифицирани в 5 категории, както следва: без или с незначителен риск, ниска степен на риск, умерен риск и висока степен на риск. В обхвата на директивата влизат дейностите „без риск” и с „незначителен риск”, като са посочени подробни критерии за оценка на риска, както и защитни мерки за всяко от посочените нива.

От ЕК настояват, че в българското законодателство са регламентирани само дейности с „незначителен риск”, като според тях не става ясно, че дейностите „без риск” попадат в обхвата на директивата.

Комисията е започнала производство за установяване на неизпълнение на задължения още на 20 май 2011 г. Тогава под натиска на обществото и екологични организации България поясни, че не е необходимо в законодателството ни да бъдат упоменати дейностите „без риск“, тъй като общата презумпция е, че всички дейности с генетично модифицирани микроорганизми са свързани с потенциален риск, макар и минимален.

Съгласно процедурите на ЕС за неизпълнение на задължения е изпратено мотивирано становище, с което е отправено искане към България да се съобрази с всички аспекти на директивата.

Сега страната ни има два месеца, за да информира Комисията за мерките, които е взела, за да осигури правилното прилагане на директивата. Ако това не се случи, Комисията може да заведе дело срещу България в Съда на Европейския съюз.

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама