ЕК излезе с мерки срещу високите цени на минералните торове

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
6 Минути

Близо 150% ръст отбелязват торовете през септември 2022 г.

Торовете играят важна роля за продоволствената сигурност, а производството и цената им до голяма степен зависят от природния газ. След нахлуването на Русия в Украйна глобалната криза с минералните торове и енергийната криза сега оказаха допълнителен натиск върху глобалната продоволствена сигурност и цените на храните. Пикът в цената на газа доведе до 149% поскъпване на торовете през септември 2022 г. в сравнение с предходната година. В резултат на това фермерите забавиха и намалиха покупките си на тези продукти.

Високите и нестабилни цени на торовете са предизвикателство за фермерите в ЕС. Покупките на торове представляват средно около 6% от дела на вложените разходи и до 12% за земеделските производители на полски култури. Целта на стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“ е да се намалят загубите на хранителни вещества с 50% до 2030 г., като същевременно се запази плодородието на почвата. Освен че води до ясни икономически и екологични ползи, ефективността в ЕС ще намали напрежението и на световния пазар.

В този контекст Европейската комисия представи широк набор от действия и насоки за това как да се справят с предизвикателствата, пред които в момента са изправени земеделските производители и индустрията в ЕС, както и развиващите се страни. Обръща се внимание и на необходимостта от укрепване на цялостната устойчивост и устойчивост на нашите хранителни системи в средносрочен и дългосрочен план, в съответствие със съобщението относно гарантиране на продоволствената сигурност приета през март 2022 г. стратегията „От фермата до вилицата“ и REPowerEU.

Според ЕК има няколко най-добри практики и бъдещи начини за подпомагане на фермерите да оптимизират използването на торове и да намалят зависимостите си, като същевременно гарантират добиви. Според едно от решенията е да се даде приоритет на достъпа до природен газ на на производителите на торове. Предвижда се и целенасочена финансова подкрепа: изменената временна рамка за държавна помощ при кризи позволява на държавите членки да предоставят специфична подкрепа на земеделските производители и производителите на торове. Средствата, генерирани от мерки като таван на пазарните приходи на определени производители на електроенергия и солидарна вноска, също могат да се използват, при спазване на приложимите условия, за целите на националните схеми за подпомагане.

Освен това Комисията заедно с държавите членки ще проучи целесъобразността от използване на земеделския резерв на стойност 450 милиона евро за финансовата 2023 година за земеделски производители, засегнати от високи разходи за производствени ресурси.

Предвижда се да се подобри и прозрачността на пазара, като за тази цел ЕК ще стартира пазарна обсерватория за торове през 2023 г., за да споделя данни за производството, употребата, цените и търговията.

Според плана на ЕК ще се работи и на местно ниво, за да се гарантира, че съответните интервенции като планове за управление на хранителните вещества, подобряване на здравето на почвата, прецизно земеделие, органично земеделие, използване на бобови култури в схеми за сеитбообращение са широко възприети от земеделските производители. Може да се стигне и до ревизия на Стратегическите планове с цел поставянето на приоритет на тези дейности, се казва в съобщението на ЕК.

Замяната на минерални торове с органични пък ще намали зависимостта на ЕС от газа, както и въглеродния отпечатък на сектора. Хоризонт Европа също инвестира 180 милиона евро в проекти за оптимизиране на бюджета на хранителните вещества, алтернативни продукти за торене и базирани на природата решения за управление на хранителните вещества. Комисията също така ще приеме през 2023 г. План за действие за интегрирано управление на хранителните вещества за насърчаване на по-ефективно използване на хранителните вещества, като се вземат предвид отправните точки на държавите-членки и Планът за действие за нулево замърсяване.

Сред плановете на ЕК е и насърчаването на държавите-членки да подкрепят инвестициите във възобновяем водород и биометан за производство на амоняк, както и диверсификацията на търговията.

Комисията предвижда и специални мерки за земеделските стопани в уязвимите страни, които усещат силно въздействието на свития пазар на торове, като се акцентира върху начините за намаляване на тяхната зависимост и потребление от вносни минерални торове за подобряване на управлението на хранителните вещества, повишена ефективност на торовете и алтернативни селскостопански практики, със специален акцент върху разширяването и консултантските услуги за фермерите.

Освен наличността, достъпността и употребата на торове, ЕС ще продължи да се занимава с първопричините за глада, включително конфликти и несигурност, изменение на климата и икономически сътресения. ЕС ще работи със своите международни партньори и държави членки, за да подкрепи подобряването на местния производствен капацитет и създаването на устойчиви и издръжливи хранителни системи в най-нестабилните контексти. Докато насърчава тази цел, ЕС ще проправи пътя за новаторски подходи в подкрепа на интегрираното управление на почвеното плодородие, прилагайки разнообразен набор от специфични за даден обект решения за почвено плодородие, които водят до устойчиви печалби на

ЕТИКЕТИ: , ,
Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements