До 4 октомври ще се подават заявления за плащане по извънредната подмярка 22.2

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
3 Минути

С удължаването на срока ще могат да бъдат подпомогнати повече бенефициенти

До 4 октомври 2023 г. Министерството на земеделието и храните удължава срокът за подаване на заявките за плащане по подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Това стана възможно с обнародваното днес изменение в Държавен вестник на Наредбата за изменение на Наредба № 2 от 2023 г. за прилагане на подмярката.

Заявката за плащане се подава след одобрение на заявлението за подпомагане и след подаване в НСИ на отчет за приходите и разходите за 2022 г., но не по-късно от 4-ти октомври 2023 г. Към заявката за плащане бенефициентът представя документите, описани в образеца, и изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, в случай че документите се подават от упълномощено лице.

С проекта на наредба се цели ефективно управление на средствата по подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и се очаква да се увеличи броя на подпомогнатите бенефициенти и процента на разплатени средства по програмата.

С цел намаляване на административната тежест и извършване на служебни проверки крайният срок за подаване на заявки за плащане по подмярката е обвързан със сроковете за подаване и коригиране на отчет за приходите и разходите в НСИ.

Националният статистически институт дава възможност за подаване по електронен път чрез въвеждане в реално време (online) в Информационна система „Бизнес статистика“ на коригиращ годишен отчет за дейността през 2022 г. еднократно в срок до 02.10.2023 г. съгласно раздел II, подраздел В от съвместната заповед на НСИ и НАП. Съгласно раздел II, подраздел В, т. 3 от съвместната заповед корекции на данните за 2022 г. могат да се правят във вече подадени в законоустановения срок счетоводни отчети и статистически справки към годишния отчет за дейността. Нови статистически справки могат да се подават само в случай, че произтичат от корекции в някой от подадените счетоводни отчети към годишния отчет за дейността.

Във връзка с гореизложеното се дава възможност на бенефициентите по подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. да подават заявки за плащане до 4 октомври 2023 г.

ЕТИКЕТИ: , ,
Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements