Интервенцията за естествено опрашване към Стратегическия план влиза в дневния ред на ТРГ

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
3 Минути

Ангажиментите по интервенцията са заложени за период от пет години

На 15-ти и 16-ти декември ще се проведат петнадесетото и шестнадесетото онлайн заседание на тематичната работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на селските райони в България за 2023-2027 г.

Една от мерките, които ще разгледат участниците в срещата в рамките на първия ден от заседанията се отнася за осигуряването на естествено опрашване. Заложените специфични цели, за които се очаква мярката да допринесе, са спиране и възстановяване на загубата на биологично разнообразие, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта.

Допустими бенефициенти

Като допустими бенефициенти в интервенцията са заложени земеделски стопани, които отговарят на изискванията за “активни земеделски стопани”, които са собственици или ползватели на пчелини – лични стопанства и се занимават само с пчеларство.

По мярката ще се поемат ангажименти за осигуряване на естествено опрашване чрез преместване и разполагане на пчели семейства в земи с медоносна растителност – трайни насаждения, плодове и зеленчуци, рапица и билки, което ще допринесе за запазване на биоразнообразието в Република България, като по този начин се стимулира и развитието на прилежащата растителност чрез екологичната практика.

Тази дейност ще допринесе основно за постигането на целите на регламента, като с осигуряване на разнообразна паша на пчелите ще се подпомогне опазването на биоразнообразието в страната чрез опазване на биоразнообразието, съхраняване или възстановяване на хабитатите или видовете, включително поддържането и създаването на ландшафтни елементи или непроизводствени площи.

Плащането ще се предоставя под формата на годишно плащане на пчелно семейство за осигуряване на естествено опрашване чрез преместване и разполагане на пчелни семейства в земи с медоносна растителност.

Ангажименти на бенефициентите

Земеделските стопани трябва да преминат през агроекологично обучение за поетите от тях ангажименти. Те също трябва да поемат ангажимент за водене на дневник на стопанството.

Пчелните семейства на кандидатите трябва да са под ветеринарномедицински контрол и да са настанени в маркирани кошери. Те трябва да притежават минимум 10 бр. пчелни семейства в пчелин, вписан в Интегрираната информационна система на БАБХ

Изисква се още запазване на броя на подпомагания брой пчелни семейства до 80% от първоначално одобрения ангажимент.

По мярката ще се подпомагат до 150 броя пчелни семейства. Ставката за компенсиране на пропуснати ползи и извършени разходи ще покрива 100% за от 10 до 60 пчелни семейства и 50% от 60 до 150 пчелни семейства включително.

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА