Дейности с отпадъци ще се отчитат само електронно

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
3 Минути

Важна информация за операторите, осъществяващи дейности с отпадъци: от 1 октомври отчетността е изцяло по електронен път

От 1-ви октомври влезе в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, издадена от Министъра на околната среда и водите. От промените по Наредбата става ясно, че от деня на обнародването й отчетността ще се осъществява изцяло по електронен път.

За целта се изисква електронен подпис

Отчетните книги по чл. 7  е задължително да се водят по електронен път в поддържаната от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) Национална информационна система за отпадъците (НИСО) при наличие на квалифициран електронен подпис.

Същото се отнася и за годишни отчети по чл. 13 – 22 и чл. 22б, които се предоставят ежегодно до 31 март на следващата година. Те се предоставят от лице, което се идентифицира с електронен подпис по смисъла и въз основа на електронен образ на изрично заявление и електронен образ на пълномощно от задълженото лице, подадено до изпълнителния директор на ИАОС за предоставяне на годишните отчети, прераде РИОСВ-Пловдив.

Наредбата променя срока за попълване на отчетните книги

Те трябва да се водят хронологично минимум веднъж месечно за всеки календарен месец до 15 дни след изтичането му, като всеки запис се отразява по дата. В случай на необходимост от коригиране на данните, въведени в отчетните книги, се допуска извършване на корекция през текущия месец на вече въведени данни в отчетната книга за предходните 2 месеца.

В случаите, за които не се изисква нотификация за превози на отпадъци за или внос в Република България по Регламент (ЕО) № 1013/2006, се изпраща по електронна поща до РИОСВ по местоназначение на отпадъците не по-късно от един ден от деня на натоварване копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан от лицата, уреждащи превози, или копие на попълнен формуляр по образец съгласно приложение № 52 от получателите на отпадъците.

Заинтересованите лица по Закона за управление на отпадъците могат да се запознаят с новите изисквания в пълния текст на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА