Етикет: електронно

Дейности с отпадъци ще се отчитат само електронно

Важна информация за операторите, осъществяващи дейности с отпадъци: от 1 октомври отчетността

Онлайн се подават документите за помощи и компенсации за контрол на неприятелите

По електронен път или чрез куриер в Областните дирекции по безопасност на

Заявленията и уведомленията за е-услугите на НАП се подават във всеки офис...

Всички заявления  и уведомления за ползване на електронните услуги на НАП с

Възможност за електронно кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР

Кандидатстването за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”

РЕКЛАМА