Десет процедури по Морската програма ще стартират тази година

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

„За четвърта поредна година не бе допусната загуба на средства по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., въпреки сложната икономическа ситуация, породена от пандемията COVID-19 и войната в Украйна, благодарение на добрата съвместна работа между екипите на министерството и ДФЗ“, припомни Георги Събев относно изпълнението на приключващата програма.

Нараства броят на прекратените договори

„През 2022 г. нарасна броят на прекратените договори, поради невъзможността на част от бенефициентите да изпълнят поетите ангажименти по Програмата“, отбеляза заместник-министърът. По тази причина и с цел секторът да бъде подкрепен, както и да бъде минимизиран негативният ефект от повишаването на цените на основни суровини и материали, необходими за осъществяване на дейността на операторите, екипът на УО разработи методика за предоставяне на компенсации на операторите в сектор „Рибарство“. „Подкрепата е за временно преустановяване на риболовни дейности, за пропуснати приходи и за допълнителни разходи, свързани със сътресението на пазара в подсекторите – риболов, аквакултури и преработка“, разясни Георги Събев.

Той уточни, че първият прием беше обявен в края на 2022 г. и е за временно преустановяване на риболовна дейност, като по него могат да се подават проекти до 30 март 2023 г. И допълни, че приемите за компенсация на операторите за горива, фураж и суровини стартираха в края на месец февруари, като крайният срок за подаване на проектни предложения е до 26 май 2023 г.

Заделеният финансов ресурс по компенсаторните мерки е малко над 13 млн. лева

Преди седмица Европейската комисия одобри изменението на ПМДР по ускорена процедура, за да може финансовият ресурс по предварително обявените приеми да достигне до операторите в сектор „Рибарство“ възможно най-скоро.

Договорените средства общо по Програмата възлизат на 164,56 млн. лева безвъзмездна финансова помощ (БФП) или 81 % от бюджета на ПМДР. Изплатените средства са в размер на 124,64 млн. лева БФП или 76% от общия бюджет. Сертифицираните публични средства към март 2023 г. са на стойност. 119,57 млн. лева или 59% от бюджета на програмата.

„Убеден съм, че в края на 2023 г. ще наваксаме лекото изоставане по отношение на всички показатели и няма да бъде допусната загуба на средства в края на програмния период“, заяви заместник-министър Събев.

Членовете на Комитета по наблюдение обсъдиха индикативната годишна рамка за новата програма по морско дело, рибарство и аквакултури, както и критериите за процедурите, които се планират за стартиране през настоящата година.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА