Дерогацията за прилагане на механизъм за обратно начисляване на ДДС за доставка на зърно ще бъде за две години

Златко Златков
Златко Златков
2 Минути

Правителството прие допълнение към поисканата от България дерогация от разпоредбата на чл. 193 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данък върху добавената стойност за прилагане на механизъм за обратно начисляване при доставки на зърнени и технически култури. Това съобщиха от правителствената информационна служба, след днешното заседание на Министерски съвет. Исканата дерогация ще даде възможност на България да предотврати данъчни злоупотреби. С допълнението срокът й се определя на две години и се поема ангажимент да не се отправя искане за продължаването му.

Първоначално исканата от България дерогация беше за четиригодишен срок. Промяната е свързана с условия от страна на Европейската комисия, която вече е издала подобни дерогации на Румъния и Полша. При тях срокът също е две години и е поет ангажимент да не се иска подновяване.

Механизмът на обратно начисляване на ДДС предвижда мярката да се прилага за доставки с място на изпълнение на територията на страната, по които получателят е регистрирано за целите на Закона за ДДС лице в България, а доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Получателят по доставката ще има право на приспадане на данъка върху добавената стойност за стоките при наличие на законовите условия за това.

Прилагането на обратно начисляване е изключение от общия ред за облагане с данък върху добавената стойност и предложеният механизъм е съобразен с принципа за пропорционалност. Имайки предвид размера на загубите в резултат на данъчните злоупотреби в областта на ДДС, исканата дерогация спазва принципа за пропорционалност. Това е така, тъй като мярката ще се прилага за определени категории стоки, най-често използвани в схеми за данъчни измами и отклонение от данъчно облагане. Няма да засяга икономическите субекти на други държави-членки, ще се прилага само за доставките, извършвани на територията на България към регистрирани по ЗДДС лица, и няма да засяга лицата, които прилагат специалния режим за малките предприятия в България.

 

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА