Автентичните български сортове тютюн трябва да бъдат съхранени

Златко Златков
Златко Златков
5 Минути

Постигането на високи изкупни цени на тютюна зависи от неговото качество, а едно от условията за това е автентичността на отглежданите сортове. Затова съхраняването на българските сортовете е наложително. Около това становище се обединиха представителите на аграрната наука, производители, търговци и преработвателие по време на дискусия за бъдещето развитие на сектор „Тютюн”, организирана от Института по тютюна и тютюневите изделия в с. Марково, съобщиха от Селскостопанската академия.

Към момента тютюнът остава една от българските земеделски стоки със сравнително стабилен пазар и нарастващо търсене, каза председателят на Селскостопанска академия проф. Славейков. С прекратяване от 2009 год. на европейското субсидиране за сектора и направените изменения и допълнения в Закона за тютюна и тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ/, заедно с положителните промени се наблюдават и някои затруднения за сектора. Това налага да се направят някои промени в закона и в подготвения Правилник за приложението му.

Миналата година е най-неуспешната за сектора, като страната ни е произвела едва 22 хил. тона тютюн. Това е почти два пъти по-малко от продукцията от предходната година, когато са произведени над 40 хил. тона. Това оповести директорът на Института по тютюна и тютюневите изделия доц. Христо Бозуков. Така страната ни от второ място след Италия, отива на четвърта-пета позиция по производство на тютюн в ЕС. От добитите количества 90 % отиват за износ. По думите на доц. Бозуков, бюджетът на България в момента се крепи на два основни стълба – тютюна и горивата. Те носят по близо 2 милиарда евро приходи от акцизи годишно в държавната хазна. Тютюнът е с най – висок принос за брутния приход в растениевъдството от всички култури отглеждани в страната. От около 70 хиляди регистрирани земеделски производители в страната, половината са тютюнопроизводителите. Тази година средните изкупни цени на ориенталските тютюни се движат около 6.50 лв. за кг. В Гърция цената е двойно по-висока, заради по-доброто качество на продукцията. Тя от своя страна, обаче е обвързана с използваните сортове. Бозуков обясни, че сортоподдържането на нашите сортове трябва да се осъществява от високо квалифицирани специалисти, каквито са учените-селекционери в специализираните научни звена на ССА. Тютюневите компании на българския пазар, които се стремят да изкупуват качествен тютюн, са заинтересовани фермерите да получават сертифицирани, качествени тютюневи семена, гарантиращи автентичност на българските сортове.
До преди 10 години тютюнът беше една от малкото земеделски култури в България, от която на 100 % бяха застъпени български сортове. През последните години обаче, в страната се налагат редица чужди сортове. Така днес при сортова група Басми 70 % от семената, които се ползват са български, а 30 % чужди. При сортова група Виржиния – 60 % са български и 40% са чужди, а при сортова група Бърлей – само 5 % са български, а 95 % са чужди.

Друг не по-малко тревожен факт е използването от някои производители на не сертифицирани тютюневи семена с неясен произход или собствено производство. Това се потвърждава от разминаването в площите разсадени с тютюн и закупеното количество сертифицирани семена. През 2012 год. са закупени едва 200 кг тютюневи семена от сортова група Басми, а за засетите площи са ползвани 1700 кг. семена, т.е. „разминаването” е от 1500 кг. Една част от тях е от внос, но по-голямата са от несертифицирани семена. Тази практика води до производство на тютюн, неотговарящ на критериите и изискванията на изкупуващите фирми за качество на тютюна, което от своя страна снижава себестойността на произведената продукция.

Големите търговци, в лицето на СОКОТАБ разбират и подкрепят научната дейност на Института, заяви генералният мениджър на компанията Игит Тунчел. По договор с научното звено към Селскостопанска академия фирмата е сключила договор за производство през 2013 год. на 900 кг. сертифицирани семена, които ще предостави на стопаните за производството на ориенталски тютюн.

Ако най-скоро не се въведе ред в производството, договарянето и изкупуването на тютюн в България, секторът е обречен. Причината за това са действията на некоректни на търговци, които работят “на черно”, предупреди изпълнителният директор на “Миссириан – България” Николай Тончев.

Участниците в срещата се обединиха около решението на 15 февруари да се проведе втора среща в редуциран формат, на която се очаква всички страни да представят позициите си за съхраняване на тютюнопроизводството в България.

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама