През миналата година , въз основа на кланичното тегло на животните, общо около 5,76 милиона тона месо е предназначено за вътрешна консумация. Спрямо предходната година това означава увеличение с 1.0%. Потреблението на глава от населението е средно 85,1 кг при 84,5 кг през 2020 г.

Миналата година е търсено най-много птиче месо. Според властите около 1,93 милиона тона са били консумирани през 2021 г., или 1,9 процента. повече от 2020 г. Увеличението се дължи само на по-големия интерес към пилешкото месо, който се е увеличил с 5,4 на сто до 1,48 милиона тона.

По-малко популярни са патиците и пуйките

От друга страна, пуешкото и патешкото месо са по-слабо търсени, като търсенето е спаднало съответно със 7,8%. до 276 хиляди. тона и 7,7 на сто. до 158 хиляди тон.

Консумацията на червено месо се е увеличила значително по-малко от консумацията на птиче месо. Според властите около 3,80 милиона тона от него са се озовали в чиниите през 2021 г. Това съответства на увеличение от 0,6 процента. Потреблението на свинско месо се е увеличило с 1,3%. до 2,14 милиона тона. От своя страна ниската консумация на агнешко и овче месо намалява и възлиза на едва 151 хил. тона, което съответства на спад от 2,7 процента.

Поведение при пазаруване в търговията на дребно

Междувременно покупателното поведение на населението се нормализира, след като през 2020 г. продажбите на месо и месни продукти чрез търговци на дребно на храни все още бяха формирани от пандемията от коронавирус.

Общо 1,47 милиона тона червено месо са били продадени на френски домакинства чрез търговци на дребно миналата година, което е спад от 5,1%, според последните данни. Средната цена за килограм е 11,50 евро, или 1,1 на сто повече от 2020 г.

Свинското месо по-рядко се приготвя в домашни условия. Продажбите му на дребно са паднали с 5,5 процента до 949 хиляди тон. Продажбите на говеждо месо са спаднали с 4,7 процента до 360 хиляди тон.

Още повече спадат продажбите на птиче месо. Продадени са на дребно 603 хил. тона, с 6,2 процента по-малко от 2020 г. И тук решаващо е пилешкото месо, чиито продажби са паднали с 5,0 на сто до 367 хиляди тон.