Европейско земеделие

Всички публикации от Европейско земеделие

Предстои промяна в използването на млечната киселина

ЕС вероятно ще разреши месото в кланиците да бъде третирано с млечна

Млекопроизводители изразиха страхове от промените в ОСП

Уелски и ирландски млекопроизводители изказаха опасенията си, че предложените промени в Общата

По-малко работни места и застаряване на заетите в европейските ферми

Ново проучване показва, че възрастта на работниците в селскостопанския сектор в ЕС

Изпълнени са изискванията за хуманно отношение към кокошките

Изискванията на Европейската комисия за хуманно отглеждане на кокошките в България са

Половината от средствата в следващата ОСП да са за развитие на селските...

Най-малко 50% от бюджета на Общата селскостопанска политика за следващия програмен период