Националната статистика ще изследва цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство

Златко Златков
Златко Златков
2 Минути

Изследване за пазара на земеделската земя и рентните плащания в селското стопанство започна от днес, според Националната статистическа програма за 2012 г. Националният статитстически инситут /НСИ/ ще събере информация за цените на земеделската земя и рентните плащания в селското стопанство през 2010, 2011 и 2012 година за пет основни категории земя по начин на трайно използване – ниви, естествени ливади, лозя, овощни градини, мери и пасища и по категории на почвено плодородие. Респонденти ще бъдат земеделски стопанства, земеделските фондове, инвестиращи в земеделска земя – АДСИЦ и агенции за недвижими имоти.

Изследването се провежда съгласно подписан договор между Евростат и НСИ на тема: „Система за събиране на данни за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство съгласно общата методология”. Проектът се ръководи от отдел „Статистика на селското и горското стопанство” в НСИ с участието на експерти от 28-те териториални статистически бюра. Дейностите по проекта са започнали на 1 октомври 2011 г. и ще приключат на 30 септември 2013 година. В съответствие с политиката на НСИ за въвеждане на нови електронни услуги информацията ще бъде събрана чрез електронен въпросник, който ще бъде изпратен на респондентите по електронната поща заедно с уведомително писмо и указания за попълване на информацията.

Данните от изследването ще бъдат представителни на национално и регионално ниво и ще бъдат публикувани на интернет страницата на НСИ през юни 2013 г., както и в специална публикация на хартиен и електронен носител. След приключването на проекта и анализа на резултатите НСИ ще започне регулярно статистическо изследване за цените на пазара на земеделската земя и рентата в селското стопанство в България.

 

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама