509 201 169 евро се разпределят по ПРСР между 215 общини

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

„Прилагането на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2023 – 2027 г. трябва да доведе до подем в селското стопанство, което ще подобри инфраструктурата и условията за живот в селските общини“. Това заяви заместник-министърът на земеделието Момчил Неков на организираната от НСОРБ в Пловдив регионална дискусия на кметове и председатели на общински съвети от Южен централен район за планиране.

Във връзка с разработването на методика за гарантиран бюджет за всяка селска община и планираното разпределение на 509 201 169 евро между 215 общини заместник-министър Неков представи допустимите инвестиции, по които общини ще бъдат допустими.

Допустими дейности:

Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;

Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях;

Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в селските райони;

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура (училища и детски градини) с местно значение в селските райони;

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, вкл. и дейности за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди;

Рехабилитация и доизграждане на канализационни системи и съоръжения;

Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;

Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура.

Реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот (читалища).

За подхода Водено от общността селско развитие (ВОМР) средствата от ПРСР ще бъдат в размер на 282 млн. евро, а заедно със средствата от другите програми те биха могли да достигнат за 900 млн. лева.

ЕТИКЕТИ: , ,
Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА