Кърджали

700 млн. евро повече за общините по кохезионните фондове до 2027 г.

С около 700 млн. евро повече са предвидени за българските общини по кохезионните фондове в предложената многогодишна финансова рамка за периода 2021-2027 година. Това представлява увеличение с 8% спрямо предходния …

480296104

Министър Нено Димов подписа договори за инсталации за отпадъци в още общини

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа три договора за изграждане  на  инсталации за преработка на отпадъци. Три са водещите общини, които обхваща проекта – Костинброд, Горна Малина …

wifi

Започна кандидатстването за безплатен интернет за общините

Започна онлайн кандидатстването за финансиране на проекти по инициативата на Европейската комисия за безплатен безжичен интернет на обществени места. 226 български общини са се регистрирали на портала досега, а това …

selo_ulica_road

Подмярка 7.2: При недостиг на бюджет, проекти с равни точки няма да се одобряват

Експертите от Министерството на земеделието храните и горите вече отговориха на много въпроси, свързани с кандидатстването по отворените подмерки от ПРСР. Ето и част от отговорите на питания на кандидати …

гора

Няма субективизъм при определяне на приоритетни общини за подмярка 8.6

Процентът на лесистост се определя от съотношението на залесената площ към общата площ на общината и се установява при инвентаризация и планиране в горските територии, затова не може да се говори за …

grad_Peshtera_centar_flag_tourism

400 хил. евро е таванът на проекти за площи за широко обществено ползване

Утвърдени са насоките за кандидатстване по общинската подмярка 7.2 по процедура „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“. …

улица

Официално започна приемът на проекти за улици по подмярка 7.2

Официално е даден стартът на приема по подмярка 7.2 по процедура „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“. Проекти могат …

selo_ulica_road

Днес отварят подмярка 7.2, кандидатства се за улична инфраструктура

Днес стартира приемът на проекти по общинската подмярка 7.2 като ще се приемат проекти само по дейност „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения …

grad_tourism_obshtina

Зелените площи по подмярка 7.2 ще се финансират с 10 млн. лв.

10 млн. лв. ще бъдат отделени за финансиране „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. …

grad_tourism_obshtina

Общини с одобрени проекти по ПРСР през 2016 г. няма да могат да кандидатстват за същата дейност в следващия прием

Община с одобрен проект по конкретна дейност от прием 2016 г. по подмярка 7.2 няма да може да кандидатства с проект за същата дейност и в предстоящия прием, посочи зам.-министърът …

grad_tourism_obshtina

Успелите общини по подмярка 7.2 няма да могат да подават проекти за същата дейност в новия прием

За предстоящия прием по общинската мярка 7,2 Министерството на земеделието е съгласувало предварително критериите за оценка на проектите и финансовите ограничения с Националното сдружение на общините, научи „Агрозона“. Критериите са …

water

Проекти за геотермална енергия могат да се финансират по ОПОС

Общините, които разполагат с минерални води, могат да използват отопление с геотермална енергия, за да намалят замърсяването на въздуха от битовото отопление, каза министърът на околната среда и водите Нено …