До 500 хил. лева за автоматизация и роботизация на стопанството по Плана за възстановяване

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Бюджетът по направлението, свързано с инвестиции в технологична и екологична модернизация е в размер на 381,7 млн. лв.

Подкрепата в сектора по Националния план за възстановяване и устойчивост ще бъде реализиран чрез два инвестиционни проекта. Направление №1 от първия проект е свързано с инвестиции в технологична и екологична модернизация.

Бюджетът по това направление е в размер на 381,7 млн. лв. Бенефициенти по схемата са регистрирани земеделски стопани. Максималения размер на субсидията на един бенефициент по това направление е в размер на 500 хил.лв.

Подкрепата е насочена към придобиване на активи, допринасящи за опазване на околната среда, адаптиране на стопанствата към климатичните промени и подобряване използването на ресурсите. Ще се стимулират цифрови решения, които подобряват отглеждането на селскостопанските култури и животни, както и автоматизиране и роботизиране на производството.

земеделие, соларна енергия, Agrozona.bg

Възможни инвестиции по това направление са:

  • Оборудване/съоръжения за: съхраняване на животински и растителен торов отпадък, минерални торове;
  • производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, включително такива, използващи биомаса;
  • преработка на отпадъчни суровини от селскостопански продукти, използвани за собствено потребление;
  • прилагане на прецизно земеделие;
  • автоматизиране и роботизиране на производствените процеси;
  • превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления;
  • мобилни кланични пунктове;
  • Закупуване на: софтуер и/или хардуер за събиране, обработка и анализ на данни и информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти
Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама