109 проекта преминаха първи етап на оценка по подмярка 7.6

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
2 Минути

Бюджетът за ремонт и възстановяване на културни и природни паметници достига над 69 млн. лв

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката на административно съответствие и допустимост на 133 проекта по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 на ПРСР 2014-2020 г. Проектните предложения са подадени чрез ИСУН по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.015.

По процедурата кандидатстваха местни поделения на вероизповеданията за възстановяване, реставрация, реконструкция на сгради с религиозно значение, както и за закупуване на нови машини, оборудване и обзавеждане.

Бюджетът по процедурата беше увеличен с 40 739 314 лв., съгласно Заповед № РД 09-58 от 25.01.2021 г. на заместник министъра на земеделието. От 28 423 283,49 лв. общият размер на безвъзмездната финансова помощ по подмярката стана 69 162 597,49 лв. Така се предостави възможност за финансиране на всички допустими проекти по подмярка 7.6, които са получили минималния брой точки по критериите за оценка и отговарящи на изискванията за допустимост.

От оценените на административно съответствие и допустимост 133 проекта, до следващия етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминават 109 проекта. 24 са проектите, които не преминават на последващ етап.

На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка.

ДФЗ – РА ще изпрати чрез ИСУН уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на Фонда.

След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка и издаване на оценителен доклад.

 

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама