carkva_hram_religiq

Проектите по 7,6 надхвърлят над 4 пъти бюджета

348 проекта за общо 209 752 375 лева са подадени по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“, съобщават от …