Започват официалните преговори с ЕК по проекта на ПРСР

Златко Златков
Златко Златков
2 Минути

Правителството одобри проект на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. като основа за преговори с Европейската комисия, предават от пресцентъра на институцията. ПРСР 2014-2020 г. е стратегически документ за управление на финансовите средства, съфинансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в рамките на новия програмен период.

Трите основни цели, към които е насочена Програмата, са повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското стопанство и хранителната промишленост; опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях; социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

ПРСР е част от Споразумението за партньорство на България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. В него са отразени коментарите на Европейската комисия и актуализираното финансово разпределение на средствата от Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

Споразумението за партньорство определя стратегията на държавата, нейните приоритети, както и организацията за ефективното и ефикасно използване на европейските структурни и инвестиционни фондове за работа по стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в периода 2014 – 2020 г. Документът е разработен при спазване на принципа на партньорство, с участието на представители както на администрацията, така и на местните власти, социално-икономическите партньори, структури на гражданското общество, академичната общност и други.

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА