Зам.-министър Йоцев: Инвестициите в иновации правят производителите по-устойчиви и конкурентноспособни

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

Основно предизвикателство пред осъществяването на цифровата трансформация в аграрния сектор са големите различия във възможностите на малките и големите стопанства, както и различната степен на дигитализация в отделните държави членки. Затова най-значимите шансове за постигане на така необходимия баланс между производство на достатъчно по количество и качество храна за потребителите и същевременно изпълнение на целите на ООН за устойчиво развитие, е свързана с ускорено и широко навлизане в земеделската практика на иновациите и цифровите технологии. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев в изказването си на тема: „Иновативен агрохранителен сектор за продоволствена сигурност и защита на климата“ по време на участието си в 32-рото издание на Икономическия форум, който се проведе в град Карпач, Полша.

Именно инвестирането в знания, иновации и обучение дават на земеделските производители инструментите, от които те се нуждаят, за да увеличат производителността си и да бъдат устойчиви и конкурентни, посочи заместник-министърът.

България счита, че на национално ниво в земеделието подходящ инструмент за зеления преход е увеличаването на дела на площите под биологично производство и преход към него. Съществува потенциал и за използване на инструментите и схеми за въглеродна сертификация при земеделското производство.

Добра възможност за принос към този преход е подобряване устойчивостта и разнообразието на късите вериги на доставка, които имат редица социално-икономически и екологични ползи.

Важен принос за засилване на интереса на земеделските производители към научните достижения и иновациите имат финансовите стимули за инвестиции в иновационни практики и технологии, заяви зам.-министър Йоцев. Той посочи, че за да се увеличи приносът на сектора към зеления преход той трябва да бъде подкрепен по системен начин за по-бързото и достъпно навлизане на биоикономиката в сектора, както и да се работи за подобрение на производствените процеси и общото управление на хранителните отпадъци за по-добра ресурсна ефективност и значително намаляване на въглеродните емисии.

Земеделското производство като важен икономически, социален и политически фактор

Общите предизвикателства, пред които сме изправени в настоящите времена, показват необходимостта от едно още по-тясно сътрудничество и разбирателство между народите в Европа. В съвременните условия на глобализация и увеличаващо се световно население, ролята на земеделското производство като важен икономически, социален и политически фактор в областта на продоволствената сигурност е огромна и продължава да нараства, обобщи заместник-министърът.

В рамките на форума заместник-министър Йоцев се срещна с министъра на земеделието и селските райони на Република Полша Роберт Телус и министъра на земеделието и хранително-вкусовата промишленост на Република Молдова Владимир Болеа. На срещите бяха обсъдени теми от взаимен интерес във връзка със сътрудничеството в областта на земеделието и храните.

Икономическият форум е най-голямата и важна икономическа платформа в Централна и Източна Европа за обмен на мнения и идеи по най-наболелите за региона икономически и политически теми. През тази година форумът премина под наслов „Нови ценности за Стария континент – Европа на прага на промяната“ с над 300 събития в съпътстващата програма с участието на лидери от политиката, икономиката, местната власт, науката и културата от над 60 държави. Последно участие на България в престижния форум е бил през 2019 г.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements