Ясно е предварителното класиране на проектите за улици и пътища по общинската подмярка 

Екип на Агрозона
Екип на Агрозона
3 Минути

108 проекта по процедура “Улици” и 51 по процедура “Пътища” продължават в надпреварата за финансиране в размер на повече от 166 млн. лева

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА)извърши предварителното класиране на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ и процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“.

По процедура „Улици“ е извършено предварително класиране на 108 проектни предложения. От подадените 112 проекта, 4 се дублират и същите се считат за оттеглени. След приключване на приема в „ИСУН 2020“ на 23.12.2022 г., проектите по процедурата са оценени от оценителната комисия за извършване на предварителна оценка. Предварителното класиране е публикувано на интернет страницата на ДФ „Земеделие”.Определеният бюджет по процедурата е в размер на 68 453 000 лева.

По процедура „Пътища“ е извършено предварително класиране на 51 проектни предложения.След приключване на приема в „ИСУН 2020“ проектите по процедурата са оценени от оценителната комисия за извършване на предварителна оценка. Предварителното класиране е публикувано на интернет страницата на ДФ „Земеделие”.Определеният бюджет по процедурата е в размер на 97 790 000 лева.

Всеки кандидат по двете процедури може да провери заявените и присъдени точки след предварителната оценка по критериите за подбор.

При извършване на предварителната оценка по двете процедури ДФ „Земеделие” – РА се е придържала стриктно към утвърдените условия за кандидатстване и разяснения към тях на Министерство на земеделиетов качеството на Управляващ орган на ПРСР 2014 – 2020 г.

Кандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки от заявените по горепосочените процедури „Улици“ и „Пътища“, могат да подадат писмени възражения до Управляващия орган на ПРСР по реда на чл. 9в от Закона за подпомагане на земеделските производители в 14–дневен срок от публикуването на списъците с предварително класираните проекти.

Agrozona.bg e специализиран новинарски сайт за бизнес и земеделие. Нашата цел е да информираме своите читатели за новостите и добрите практики в агробизнеса у нас и по света. Agrozona.bg Ви предоставя експертни анализи и съвети за успешна реализация в сектора, а също така информация за важни срокове и събития. При нас ще намерите още и интересни и полезни съвети за вашето хоби. Екипът на Агрозона подготвя цялото съдържание на сайт и списание Агрозона. В него участват 4 журналисти, както и стажантите, които се учат на аграрна журналистика в редакцията на Агрозона

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА