Внесен е законопроект за изменения на ЗПЗП, без тях няма да има субсидии

Екип на Агрозона
Екип на Агрозона
4 Минути

Законопроекта за изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), уреждащи получаването на средства по Стратегическия план и Плана за възстановяване вече 10 дни отлежава в деловодството на Народното събрание. При други обстоятелства това е кратък период, но като се отчете вероятността сегашният Парламент отново да бъде разпуснат скоро, има опасност земеделските производители да останат без подпомагане догодина. Освен това съществува опасност да бъде блокирано изпълнението на проекти не само по стратегическия план, но и по Плана за възстановяване и устойчивост. В документа внесен на 28 октомври от четирима депутати от ГЕРБ – Десислава Танева, Мария Белова, Георги Станков и Ирена Димова, се решават проблемите, които може да затруднят сериозно финансирането по двата плана.

След избирането на председател на Земеделската комисия миналата седмица стана възможно свикването на първото и заседание, на което ще се гледа този законопроект, стана ясно днес.

Националното съфинансиране на интервенциите в размер на 60%

Още в чл.1, където се определя какво урежда закона се създават две нови точки – т.9 и т.10. Първата е за прилагането на Стратегическия план за периода 2023-2027 г. и изпълнението на Националния стратегически план за възстановяване и устойчивост в компонента „Устойчиво селско стопанство.

Създава се нов чл. 9 б, който гласи, че Министерството на земеделието разработва Стратегическия план, в него е посочено също така, че редът за разработване и приемане на Стратегическия план се определя с акт на Министерски съвет. Уточнено е също така, че планът се прави в сътрудничество със социалните партньори, местната власт, браншовите организации и др. неправителствени организации, уточнено е също така, че планът се подлага на обществено обсъждане. Стратегическият план и неговите изменения се одобряват от Министерски съвет, а националното съфинансиране на интервенциите е в размер на 60%.

Министърът на земеделието е компетентен орган относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика. Функциите на Управляващ орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони се изпълняват от Министерство на земеделието, съгласно неговия устройствен правилник.

Управляващият орган на Стратегическия план отговаря за управлението и изпълнението на плана по ефективен, ефикасен и правилен начин, а министърът на земеделието със заповед учредява и определя състава на мониторинговия комитет, се казва още в проекта на закон.

Уреждат се правата и задълженията на МЗм и по Плана за възстановяване

Министърът на земеделието урежда с наредби на условията и реда за прилагане на интервенциите, които са включени в Стратегическия план,  включително отказ и намаления на плащанията по тези интервенции.

Освен това земеделският министър ще може да определя с наредби условията и реда за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ и реда за  включване и изменение на административни договори за намеса в Стратегическия план, както и условия и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за изтегляне на изплатената финансова помощ за интервенциите.  Управляващият орган на Стратегическия план, утвърждава всеки прием по интервенциите включени в Стратегически план, насоки или друг общ административен акт, определящ условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти.

Уточнено е също така, че изпълнението на проект „Фонд за целенасочено на технологичния и екологичен преход на селското стопанство” по Механизма за възстановяване и устойчивост се поддържа от Министерството на земеделието и Държавен фонд „Земеделие” правата и задълженията на Министерството на земеделието и държавния фонд „Земеделие” по прилагане  на проекта се определят в споразумение с министъра на финансите.

В преходните и заключителни разпоредби е уточнено, че се запазва разплащателната агенция, акредитирана преди 15 октомври 2020 г.

 

Agrozona.bg e специализиран новинарски сайт за бизнес и земеделие. Нашата цел е да информираме своите читатели за новостите и добрите практики в агробизнеса у нас и по света. Agrozona.bg Ви предоставя експертни анализи и съвети за успешна реализация в сектора, а също така информация за важни срокове и събития. При нас ще намерите още и интересни и полезни съвети за вашето хоби. Екипът на Агрозона подготвя цялото съдържание на сайт и списание Агрозона. В него участват 4 журналисти, както и стажантите, които се учат на аграрна журналистика в редакцията на Агрозона

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements