Включиха емисиите от земеползването и горското стопанство в рамката за климата

Агрозона
Агрозона
2 Минути
Съветът на ЕС прие днес регламент, с който се въвежда рамка за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС) в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г.

По този начин ще бъде спомогнато за намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС в периода 2021—2030 г. чрез по-добра защита и управление на земите и горите в Съюза. В новия регламент е предвидена рамка, която да гарантира, че се отчитат емисиите и поглъщанията, генерирани от този сектор.

“Днес достигнахме етап, на който беше призната важната роля, която нашите зелени ресурси: горите, насажденията, пасищата и влажните зони, могат да играят за постигането на дългосрочните цели на политиката в областта на околната среда. Движим се уверено към изпълнение на ангажиментите ни във връзка със Споразумението от Париж.”, заяви Нено Димов, министър на околната среда и водите на България

Новите правила ще дадат стимул на държавите членки да прилагат благоприятно за климата земеползване, без да се създадат нови ограничения или бюрокрация. С регламента не се въвеждат никакви задължения за частните земеделски или горски стопани.

Земеползването и горското стопанство включват използването на почвите, дърветата, растенията, биомасата и дървесината и имат уникалната възможност да допринесат за силна политика за климата. Причината за това е, че секторът не само изпуска парникови емисии, но може и да поглъща CO2 от атмосферата. Горите в ЕС поемат еквивалента на почти 10% от всички емисии на парникови газове в ЕС на година, се казва в официалното  съобщение.

След днешното официално приемане на този законодателен акт, което е последната стъпка в процеса, регламентът ще бъде публикуван в Официален вестник.

Avatar photo
Автор: Агрозона
Agrozona.bg e информационен сайт, който представя последните новини и анализи в сектор „Земеделие”, Хранително-вкусовата промишленост и предприемачество в селските райони. Тук ще откриете полезна информация, свързана с възможностите за национално и европейско финансиране на българските фермери, промени в българското и европейското законодателство и тенденциите в селското стопанство в България, Европейския съюз и по света.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама