Вижте кои са актуалните мерки по морската програма

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

Актуалните и предстоящи мерки по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР 2014-2020 г.) представи екипът на ОИЦ- Добрич в гр. Каварна в началото на тази седмица.

„Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Каварна, ПДМР, Agrozona.bgДо 7 януари 2021 г. е крайният срок за подаване на проектни предложения по процедура BG14MFOP001-2.015 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“,  Сектор „Малки проекти“. По нея ще се подкрепят инвестиции насочени към подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.
От 3 000  до  48 895 лв. безвъзмездна помощ могат да получат еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор „Аквакултура“.
С одобреното  финансиране може да бъдат закупени нови машини и оборудване, специализирана складова техника и транспортни средства, софтуер, инвестиции във ВЕИ и други.

Изграждане и модернизация на аквакултурни стопанства

Предстои обявяване на прием на проекти по процедура BG14MFOP001-2.016  „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ Сектор „Рециркулационни системи“ и „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“. Общата безвъзмездна финансова помощ от 2 812 998,59 лв. ще бъде насочена към изграждането на нови и модернизация на съществуващи предприятията за аквакултури и диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности.
Според статута на предприятието, съгласно Закона за малките и средните предприятия по процедурата ще се финансират от 30% до 50% от извършените разходи. Минималният размер на безвъзмездната помощ за един проект не може да е по-малък от 30 000 лв., а максималният не трябва да е повече от 550 000 лв.
Допустими дейности са инвестиции в: аквакултурите, включително производство на зарибителен материал; модернизация на стопанствата, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници; повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури и други необходими за постигане на цели на проекта.

Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“

мярка 5.4, преработка, Agrozona.bg

По предстоящата мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ ще могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са преработватели на продукти от риба и аквакултури.
Безвъзмездната помощ ще е от 20 000 лв. до 1 000 000 лв., а съфинансирането до 50%. Ще се подкрепят дейности свързани с реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда,  подобряване на безопасността, хигиената, здравето и условията на труд, преработването на странични продукти и нови или подобрени продукти, процеси или управленски и организационни системи.

11 млн.лв. за икономическите последствия за сектора от коронавируса

Съгласно проекта на Индикативната годишна работна програма на ПМДР за 2021 г. и следващата година собствениците на 2020 г., Ганева, Agrozona.bgриболовни кораби, рибари, производители и преработватели на риба и аквакултури ще бъдат подкрепени за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19.
Планираният бюджет възлиза на над 11 млн. лв. и ще бъде предоставен по формата на компенсации и средства за закупуване на стоки, суровини и материали, за покриване на разходи за външни услуги и персонал.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама