Вижте какви са цените на дървесината, която може да се поръча от кмета

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
5 Минути

За включване в списъка за текущата година физическите лица могат да подадат заявление до кмета на населеното място в периода от 1 февруари до 31 март. След изтичане на този срок списъкът се обявява на видно място в сградата на съответната община, район, кметство или населено място, общинска структура, държавни горски и ловни стопанства и се публикува на интернет страниците им.

Североизточно държавно предприятие

На сайта на СИДП са качени списъци с цени на дъвесина от обекти и складове на територията на държавното горско стопанство.

На територията на СИДП дърва могат да бъдат закупени от териториалното понеделение (ТП) на ДГС Търговище, Варна, Добрич и Генерал Тошево. Цените в четирите поделения варират от 63 до 110 лв. за кубик без ДДС в зависимост от вида на дървесината.

От временните складове на територията на СИДП цените на дървесината започват от 47 лв./кубик без ДДС за акация и стигат до 67 лв./кубик без ДДС за твърда широколистна дървесина.

Северно централно държавно предприятие

Подробни списъци с поделенията на територията на СЦДП и актуални цени са публикувани на сайта на СЦДП.

За продажбата на стояща дървесина на корен на физически лица от ТП ДГС Габрово са определени цени от 40 до 60 лв./кубик без ДДС за както следва иглолистна и широколистна дървесина.

В ТП ДГС Габрово актуалните цени през за тази година започват от от 89 лв. за иглоситна дървесина до 114 лв. за кубик дъбова дървесина без ДДС. За нарязани и нацепени дърва, с включен транспорт до 15 км цената за кубик скача до 174 лв.

От 72 до 83 лв./кубик без ДДС се търгуват дървата за огрев в ТП ДГС “Горна Оряховица”.

Южно централно държавно предприятие

Цените за продажба по ценоразпис на дърва за огрев на физически лица от временен склад без включен транспорт, товарене и разтоварване, в лв. с ДДС/пространствен куб.м започват от 28,80 лв. за иглолистна дървесина в ДГС – Асеновград, Батак, Борино, Борово, Карлово, Кирково, Клисура, Михалково, Пловдив, Първомай, Панагюрище, Славейно, Тракия, Хисар и Широка поляна. Най-скъпо се търгува иглолистната дървесина от временен склад в ДГС-Тригран – срещу 37,44 лв./кубик.

Цените на широколистната дървесина от складове на територията на ЮЦДП варират от 46,20 до 57.60 лв./кубик с ДДС, в зависимост от териториалното поделение.

Югоизточно държавно предприятие

На сайта на ЮИДП също са публикувани списъци с актуални цени на дървата за огрев за физически лица в отделните териториални поделения.

От ДГС Средец кубик дървесина може да бъде закупен срещу 66 лв./с ДДС. ДЛС “Несебър” и ДГС “Айтос” ще търгуват кубик дърва за 95 лв./ с ДДС, а в ДГС Бургас цената варира спрямо обекта и вида на дървесината от 76 до 85 лв. за кубик с ДДС.

Югозападно държавно предприятие

На сайта на ЮЗДП е налична интерактивна карта, която дава информация за цените и складовете, в които има налична дървесина.

Цените в ТП на ДГС на територията на ЮЗДП варират от 57,60 лв./кубик в ДГС Разлог до 180 лв./кубик в ДГС Дупница.

Не всички териториални поделения ДГС на територията на ЮЗДП обаче разполагат с налична дървесина към момента.

Кой утвърждава ценоразписа на дървесина?

Съгласно чл. 71, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в ГТ – държавна и общинска собственост, ценоразписът за продажба на дървесина се утвърждава от:
1. директора на ДП или оправомощено от него лице от ДП за всяко ТП по предложение на директорите на съответните ДГС и ДЛС – за дървесината, добита от горски територии – държавна собственост;
2. директорите на УОГС – за дървесината, добита от горските територии, предоставени им за управление;
3. общинския съвет – за дървесината, добита от горски територии – общинска собственост.

 

Физически лица могат да подават заявления за дърва при кмета до 31 март

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА