Вижте как ще се санкционират биопроизводителите при нарушения по мярка 11

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
4 Минути

При системно неизпълнение на базовите изисквания може да се стигне до 30% по-малко плащания

Намаляване на плащанията по мярка 11 „Биологично земеделие“ или изплащане на част от средствата, които трябва да получат бенефициерите, са предвидени с промени в Методиката по мярка 11 „Биологично земеделие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., която в рамките на месец се обсъжда обществено.

Отказ за плащане ДФ „Земеделие“ може да направи при неспазване на базовите изисквания, минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита и изискванията по управление, предвижда методиката. При определяне на отказа или процентното намаление за съответните неспазвания са отчетени тежестта, степента, продължителността и системността на нарушението, като намаленията са отнесени съответно към парцел, животно, пчелно семейство, блок на земеделско стопанство (БЗС), дейност или цялото направление, се казва още в документа.

Когато Държавен фонд „Земеделие“ констатира неспазване на базово изискване на конкретен парцел, заявен за подпомагане, установената площ на парцела се изключва от общата годна за подпомагане площ, без да се счита за недекларирана, предвиждат промените. Ако пък има разминаване между заявеното от бенефициера и контролиращото лице, ДФЗ ще изключва парцела от общата годна за подпомагане площ. Същото ще се случва и когато има разлика в заявената за отглеждане култура и проверките от администрацията.

При биологичното пчеларство, ако ДФЗ установи при проверка неспазване на базови изисквания, плащанията ще се определят съобразно установения брой пчелни семейства в пчелина, предвижда методиката. Животни ще се изключват от общата бройка на годните за подпомагане, когато се установи при проверка, че има несъответствие в декларираното им предназначение – за мляко или за месо, като отстранените от бройката за подпомагане животни няма да се смятат за недекларирани.

Когато Държавен фонд „Земеделие“ констатира неспазване на минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита в стопанството, се прилага процентно намаление в размер на 5 на сто на общата сума на плащанията за всяка дейност от направлението. С 3 на сто ще се намалява плащането, ако е констатирано системност на неспазването на дадено изискване. При следващо неспазване предходно наложения допълнителен процент се удвоява, като не може да бъде повече от 30 на сто, се предвижда още в методиката.

 

 

Ред № Неспазвания на изисквания за управление за дейност/направление Степен на неспазване/процент на намаление/
Направление „Биологично растениевъдство“
1. Установени парцели, които не се контролират от контролиращото лице 100 на сто за парцел
2. Неспазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (ОВ, L 150 от 14 юни 2018 г.) (Регламент (ЕС) 2018/848) на целия блок на земеделското стопанство. 100 на сто за направлението
Направление „Биологично пчеларство“
3. При неспазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848. 100 на сто за направлението
4. В периода на изпълнение на дейността, подпомаганото лице не отглежда всички пчелни семейства в стопанството по метода на биологично производство. 100 на сто за направлението
5. Използват антибиотици. 100 на сто за направлението
Дейност „Биологично животновъдство“
6. При неспазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848. 100 на сто за направлението
7. В периода на изпълнение на дейността, подпомаганото лице не отглежда в стопанството си всички животни от заявения за подпомагане вид по метода на биологично производство. 100 на сто за направлението

 

Вижте текстът на цялата МЕТОДИКА ТУК

 

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements