Дърветата също така играят важна роля в опазването на качеството на водата, предпазвайки почвата от вятъра, предотвратявайки отмиването на почвени частици по време на дъждове. Благодарение на дълбоката си коренова система, дърветата подобряват циркулацията на хранителните вещества и увеличават растежа на органичната материя в почвата, което впоследствие задържа водата по-ефективно.
Зам.-министърът отбеляза, че от 2023 г. тази помощ ще продължи по Стратегическия план 2023-2027 г. За тази мярка е предоставен 5-годишен бонус за грижа и поддръжка на залесяването, т.е. приблизително 2500 PLN/ха (1038 лв.)на година.