В България все още липсва алтернатива на химическите препарати за растителна защита

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
4 Минути

Целите за намаление на продукти за растителна защита следва да бъдат реалистични, приложими на практика, се посочва в позицията на страната ни по повод заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство

Правителството одобри позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 26 – 27 юни 2023 г. в гр. Люксембург, Велико херцогство Люксембург.

Очаква се министрите на земеделието на държавите членки да проведат дискусия въз основа на Доклада за напредъка по проекта за Регламент относно устойчивата употреба на продукти за растителна защита. Република България, смята че докладът за напредъка отразява напълно развитието на ситуацията. Очакваме скоро Комисията да представи своята допълнителна оценка на въздействие, за да може да бъде подновено обсъждането на ключовите теми от досието, засягащи правнообвързващите цели за намаляване употребата на продуктите за растителна защита. Целите за намаление на продукти за растителна защита следва да бъдат реалистични, приложими на практика, научно и икономически обосновани и да взимат предвид националните инициативи и постигнатите досега резултати в държавите членки, агрономическите и климатични условия, статута на вредителите, структурата на културите и нивото на пестицидите, използвани на култура/хектар. За изпълнение на заложените в Европейския зелен пакт цели относно пестицидите е необходимо за земеделските стопани да бъдат осигурени достатъчно ефективни, безопасни и достъпни алтернативи на химичните продукти за растителна защита, които към настоящия момент не са достатъчни.

По отношение на свързаните с търговията въпроси на селското стопанство, Република България счита, че стремежът към балансираност в търговските преговори ще доведе до ползи не само за Република България и ЕС като цяло, но в крайна сметка ще допринесе за ефективни и справедливи резултати за всички преговарящи страни. Смятаме, че при внос на селскостопански стоки в Съюза от трети страни, следва да бъдат спазвани идентични на високите стандарти на ЕС, с които европейските производители се съобразяват, в областта на околната среда, хуманното отношение към животните, здравето на растенията и ветеринарните изисквания.

В областта на рибарството се очаква Комисията да представи на министрите своето Съобщение за актуалното състояние на общата политика в областта на рибарството и консултация относно възможностите за риболов за 2024 г. При определянето на риболовните възможности за 2024 г. в Черно море, Република България ще настоява да бъдат взети предвид решенията, които ще бъдат приети на годишната среща на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море през ноември. Считаме, че прилагането на балансиран и плавен подход за Черно море е правилната формула за постигане на желаните резултати и преследвани цели, предвид реалната ситуация в региона и дела на риболовния флот на ЕС в този морски басейн. Най-сериозните усилия следва да продължат да бъдат насочени към прилагането от всички крайбрежни страни на единен модел на управление на риболова, осигуряващ дългосрочна сигурност и предвидимост за сектора.

Отново в областта на рибарството се очаква министрите да одобрят Заключенията относно пакета за политиката в областта на рибарството — за устойчив, стабилен и конкурентоспособен сектор на рибарството и аквакултурите. Страната ни може да прояви гъвкавост и подкрепя проекта на Заключения по пакета от мерки в областта на рибарството. За нас е важно да се подчертае, че някои от целите в пакета са твърде амбициозни и/или неприложими за Черно море, предвид спецификата на рибарството, необходимостта от подобряване на научните познания и не на последно място – настоящите кризи и несигурност в този воден басейн.

 

Важни срокове за фермерите изтичат в края на юни

 

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА