Промени в еко схемите за 2024 г. – критерии, нови възможности и завишени ставки

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

Новостите и промените в еко схемите в Стратегическия план през тази година представи Аделина Стоянова, , директор на дирекция „Директни плащания“, МЗХ по време на Десетата национална среща на земеделските производители в България, организирана от АЗПБ.

Еко схемата за намаляване използването на пестициди

В рамките на тази еко схема променихме подхода по отношение на спазването на едно от изискванията. Задължително изискване за участие по еко схемата е да не прилагате препарати за растителна защита от първа професионална категория за употреба. Другите две изисквания, които можете да приложите, е да не използвате тотални хербициди или с неизползването на препарати за растителна защита да приложите феромонови уловки, полезни биологични агенти, бактериологични или други гъбни агенти, които също се използват в земеделието. Всички останали условия в рамките на тази интервенция остават непроменени.

Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал

В рамките на тази еко схема сме добавили още една практика, която можете да приложите във вашите стопанства за целите на тази еко схема, а тя е възможност за отглеждане на междинни култури, като периода е от 1 октомври до 1 декември. Всички от вас, които са прилагали зелените изисквания в предходния програмен период си спомнят, че имахме същата такава възможност за прилагане на междинни култури в рамките на 8 седмици в периода,  който е посочен и в момента. Този период по време се разминава с периода за междинните култури по дарогацията за ДЗЕС и това е възможност да заявите еко схемата, независимо от това, че в рамките на стандарта има период на задържане на междинните култури.

Еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури

В много от форумите производителите на плодове ни задаваха въпроса защо трайните насаждения не могат да участват в диверсификация на културите. При първоначалното структуриране на интервенциите, тази интервенция беше предвидена единствено и само за обработваемите земи, поради което трайните насаждения не бяха възможно допустими. С промяната на Стратегическия план сме добавили възможност трайните насаждения да се прилагат като една обща култура, без значение на видовете трайни насаждения, които отглеждате и тези трайни насаждения също да участват като самостоятелна култура в диверсификацията на културите. Обръщам внимание на още една промяна по отношение на съотношението на културите. Съотношението е вече 75% към 95%. В предишния период, когато договаряхме прилагането на тази интервенция, споразумението, което постигнахме с Комисията за по-високия процент беше максимум за 90%. В момента имаме възможност да прилагаме 95% от първите три култури, когато прилагаме тази диверсификация или от първите две култури, ако стопанствата ни са по-малки.

Еко схемата за трайни насаждения

За нея установихме това, че практиките като са описани в рамките на тази екосхема, не могат да покрият обичайните практики на фермерите и затова сме добавили възможност освен азотфиксиращи култури или смес със житни култури и нежитни култури в междуредията, да можете да използвате и естествена растителност, която да косите извън периода на гнездене на птиците или да мулчирате. Всички тези практики са без прилагане на препарати за растителна защита, което обуславя и екологичният характер на тази интервенция.

Ставката по интервенцията за трайни насаждения е коригирана с добавянето на тези нови две практики, така че фермерите, които имат трайни насаждения и заявят тази интервенция, мога да очакват по-високо ниво на подпомагането.

Еко схемата за постоянно затревени площи

В рамките на тази еко схема нямаме допълнителни промени, единствената промяна е увеличаване на ставката.

В останалите две ехо схеми няма промени в условията за допустимост.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА