Улесняват контрола на сухите млека в магазините

Лилия Александрова
Лилия Александрова
3 Минути

Нова наредба ще улеснява държавния контрол в обектите за търговия, производство, преработка и дистрибуция с дехидратирани млека. Това е предвидено с проекта на Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека, чието предназначение е да замести Наредбата от 2004 г., която се отменя с постановление на Министерски съвет. Проектът на постановление е публикуван на портала за обществени консултации.

Наредбата определя ясни изисквания и критерии към наименованията, състава, характеристиките и етикетирането на някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека, попадащи в обхвата на нормативния акт. За сухото обезмаслено мляко, сухото пълномаслено мляко, високомасленото мляко на прах, сухото частично обезмаслено мляко, етикетът трябва да съдържа указание за начина на разреждане или възстановяване, включително данни за съдържанието на мазнини на разредения или възстановения при спазване на указанията продукт. При тези млека трябва да има надпис на етикета: “не са предназначени за храна на кърмачета на възраст под 12 месеца”.

С проекта на наредба се цели да се определят изискванията към наименованията, състава и характеристиките на някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека, както и изисквания при етикетирането на тези млека. В проекта са включени също методите за вземане на проби за целите на химичния анализ на посочените в нея частично или напълно дехидратирани млека, и методите за анализ на състава им. Постановлението влиза в сила в 14-дневен срок от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Проектът допуска, при производство на подсладени кондензирани млека да се добавя лактоза в количество не по-голямо от 0,03 % от общата маса на крайния продукт.

Наредбата установява начините за консервиране на продуктите са топлинна обработка (стерилизация, UHT и други), прибавяне на захароза и дехидратация. Съдържанието на протеини в млякото може да бъде коригирано до минимално съдържание от 34 % w/w, изразено в обезмаслено сухо вещество, чрез добавяне и/или отнемане на млечни съставки, така че да не се измени съотношението на протеина на суроватката и казеина в коригираното мляко. Разрешените суровини с цел коригиране на протеините са млечен концентрат, млечен пермеат и лактоза.

При етикетиране на млеката се посочват данни за маслеността в процент от общата маса на крайния продукт. При някои видове кондензирани млека трябва да се посочват и данни за процента сух безмаслен остатък. Такива млека са: подсладено кондензирано частично обезмаслено мляко, кондензирано обезмаслено мляко, кондензирано високомаслено мляко, кондензирано мляко, кондензирано частично обезмаслено мляко, подсладено кондензирано мляко, подсладено кондензирано обезмаслено мляко. Данните за процента сух безмаслен остатък трябва да се поставят в близост до търговското наименование на продукта.

Лилия Александрова е журналист в „Агрозона“ от 2013 г. Има магистърска степен по Международни отношения и бакалавърска степен по Бизнес администрация. Интересите ѝ са в областта на политическата интеграция и Европейския съюз, агропредприемачеството, образованието, труда и социалната политика.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама