Най-скъпи са нивите на Канарските острови

На горното ценово ниво е Холандия. През 2020 г. средната цена на земеделската земя е била 71 225 евро/ха. Според статистиката на ЕС данните за цените на земята не са били налични за осем страни от ЕС – включително Германия, Белгия, Австрия и Португалия.

На регионално ниво най-високите цени на обработваемата земя са регистрирани на Канарските острови. Средната цена тук е 120 477 евро/ха. Шведският регион Övre Norrland е последен със средна цена от €1882/ха

Средната цена на хектар постоянно пасище през 2021 г. варира от 1423 евро в България до 41 930 евро в Люксембург. Миналата година цената на постоянните пасища в Холандия дори достигна своя връх от средно 59 065 евро/ха.

Най-големи са разликите в цените на земеделската земя и на постоянните пасища

Въпреки че изкупните цени на постоянните пасища в разглежданите държави от ЕС като цяло са по-ниски от тези на обработваемата земя. Според Евростат най-голяма е разликата в цените на гръцките острови в Северноегейския регион. Там обработваемата земя със средна цена 37 926 евро/ха беше около двадесет пъти по-скъпа от постоянно затревените площи с цена 1 744 евро/ха. Същото важи и за испанския регион Мурсия, където за обработваема земя се плаща средно 20 445 евро/ха, но само 982 евро/ха за постоянни пасища.

Според статистиците нивото на цените на земята зависи от много различни фактори. В този контекст се споменават национални фактори, като законодателство, и регионални критерии, като климат и инфраструктура. Местните фактори на производителността като качеството на почвата и наклона или дренажа също играят роля. Според Евростат пазарните сили на търсене и предлагане, включително въздействието на законите за чуждестранна собственост, също могат да повлияят на цената на земеделската земя.