Тръгват нови програми за повишаване на енергийната ефективност на МСП и общини

Златко Златков
Златко Златков
5 Минути

Малки и средни фирми и общини ще получат финансиране за повишаване на енергийната си ефективност чрез производство на горива от биомаса. Те ще получат подпомагане по проекти за производство на пелети, дървесен чипс, екобрикети, биогаз от ферми и др. Бенефициенти са малки и средни предприятия. Това ще бъде възможно с помощта на програмата “Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, съобщи служебният зам.-министър на икономиката и енергетиката Антон Павлов на пресконференция за обявяване на покани за подаване на проектни предложения по инициативата.

Програмата се подкрепя от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство въз основа на меморандум за разбирателство между България и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, а Министерството на икономиката и енергетиката е програмен оператор. Партньор на МИЕ от страна на донора е Дирекцията за водни ресурси и енергия към Министерството на петрола и енергетиката на Норвегия.

Бюджетът на процедурата е 1 764 705 евро. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 60% и в рамките от 30 000 до 200 000 евро. Предвидени са мерки за повишаване на енергийната ефективност и оползотворяване енергийния потенциал на биомасата за постигане на общоевропейските цели за намаляване емисиите парникови газове. Това е съществен елемент от прехода към конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, подчерта зам.-министърът и допълни, че в това отношение страната ни разчита на ползотворно сътрудничество с Норвегия.

Целият грант безвъзмездна финансова помощ по тази програма е около 13 млн. евро – един от най-големите, отпуснати за България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, допълни посланикът на Норвегия в София Н. Пр. Гюру Катарина Викьор. Тя поясни, че опитът на норвежката държава и на бизнеса в нейната страна в енергийната ефективност биха могли да бъдат много полезни на България. Г-жа Викьор съобщи, че представители на 9 водещи норвежки компании вече са провели срещи с български партньори за бъдещи съвместни проекти.

Програмата включва четири грантови схеми, насочени към оползотворяване на хидроенергийния потенциал, насърчаване на мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми източници на енергия в сгради, които са държавна и общинска собственост, поясни Павлов. Днес даваме начало на две от процедурите за подбор на проектни предложения.

Втората схема в програмата е  “Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”. В програмата са предвидени 7 647 059 евро за реализирането на проекти в тази област.

Целта на програмата “Енергийна ефективност и възобновяема енергия” е да доведе до намаляване на парниковите емисии с 35 хил. т СО2чрез иновативни технологии за оползотворяване на енергийния потенциал на ВЕИ и въвеждане на енергоефективни решения в сградите. Зам.-министър Павлов съобщи, че общият бюджет на програмата е близо 16 млн. евро, от които 85% са безвъзмездна финансова помощ в размер на 13.3 млн. евро, и с период на действие до април 2017 г.

В отговор на журналистически въпроси зам.-министър Павлов припомни, че една от основните задачи на служебното правителство е ускоряването на реализацията на програмата. Той припомни, че благодарение на работата на служебния кабинет са напреднали и предпроектните проучвания за интерконекторните връзки на България със съседните й държави. По турската газова връзка вече има готовност от наша страна и в най-скоро време предстои среща в Истанбул на работните групи за подписване на нови документи. По газопровода със Сърбия се работи също активно, в момента са достигнати археологически обекти. За гръцката връзка вече има одобрен подробен устройствен план за района на Кърджали и се действа активно, защото интерконекторът е от общоевропейски интерес.

Ресорният зам.-министър допълни, че в момента се обсъждат корекции по предложенията за промени в ЗИД на Закона за енергетиката, свързани с капацитета на ДКЕВР. Новите текстове ще дадат възможност на следващото Народно събрание веднага да започне работа по тази актуална тема, обобщи Антон Павлов.

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА