Етикет: Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

722 000 лв. са изплатени на животнoвъди от област Кърджали

722 000 лв. са изплатени на животнoвъди от Област Кърджали, чиито животни

Проф. Димитър Греков: До 2016 година всички общини следва да имат общи...

До 2016 година всички общини следва да имат общи устройствени планове. Това

РЕКЛАМА