Етикет: времето

Времето през ноември: Захлаждане, дъжд и подобряване на почвените влагозапаси

През ноември агрометеорологичните условия ще се определят от температури и валежи около

Отсъствието на почвени влагозапаси ще ограничии началните фази от развитието на зимните...

През изтеклия период само на отделни места в Западна и Югоизточна България

Отсъствието на валежи през октомври задълбочи формиралото се засушаване

След 15-ти октомври се прогнозират повсеместни валежи Отсъствието на валежи през първото и

Образуване на слани през следващите дни ще повиши риска от повреди по...

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от относително сухо

Наднормени температури в началото на октомври ще формират допълнителна зеленчукова продукция

След първото десетдневие на месеца се прогнозират валежи със стопанско значение През

Очакваното сухо време без съществени валежи ще позволи провеждане на сезонните агротехнически...

До края на септември условията ще позволяват довършване сеитбата на зимната рапица

Прогнозирани валежи през следващите дни ще повишат риска от късни зарази с...

Оптималните агротехнически срокове за сеитбата на рапицата изтичат през следващия седемдневен период

Времето през следващите дни е подходящо за провеждане на сезонните агротехнически дейности

Времето е подходящо за засаждане на листни зеленчуци за есенно производство –

Сухо и горещо време през следващите дни ще ускори развитието на късните...

През повечето дни от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще продължат да

Недостатъчна влажност на почвата ще ограничи възможностите провеждане на сезонните почвообработки

Остава висок рискът от възникване на пожари в земеделските и горските територии

Сухо време и дефицит на почвена влага остават лимитиращ фактор за развитието...

След продължителния сух и горещ период падналите валежи в края на първото