Етикет: ПУП

Ще търсят чиновника зачеркнал несебърската дюна

Ако Агенцията по кадастъра беше съставила и оповестила списъка с дюни в

Застрояват земеделски земи с приет ПУП и без промяна на предназначението им

На 6 ноември 2012 г. влезе в сила нова Наредба №19/25.10.2012, регламентираща