Етикет: ПУДООС

474 проекта са одобрени в конкурса “Обичам природата и аз участвам”

474 проекта на общини и кметства, училища и детски градини са били

Одобрени са 4 проекта на Община Тервел по ПУДООС

В рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2018 г.“ на МОСВ

Започва унищожаване на над 4 хил. тона негодни пестициди

Тази година започва унищожаване на над 4 хиляди тона негодни пестициди от