Етикет: ПРСР 2014 – 2020г.

България ще получи 7,6 милиарда евро за земеделие за периода 2014-2020 г.

По Общата селскостопанска политика и общата политика по рибарство за периода 2014-2020

РЕКЛАМА