Етикет: проектонаредба

Публикувана е проектонаредба на прилагане на подмярката за природно и културно наследство...

Проект на Наредба за прилагане на подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани

МЗХ променя изискванията към фермите за червеи и охлюви

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува на интернет страницата си проект