Етикет: СПРЗСР

Обществено обсъждане: Наредба за техническата помощ по СПРЗСР до 2027 г.

Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на подпомагане по

Подпомагат залесяването с интервенция по Стратегическия план за развитие на земеделието

Пет интервенции, свързани с горите, представи тематичната работна група за разработване на

РЕКЛАМА