Стартира уебсайт за Стратегическия план по земеделие и развитие на селските райони 2023 -2027 г.

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

От 21 декември 2023 г., Министерството на земеделието и храните стартира публично нов специализиран уебсайт за Стратегическия план по земеделие и развитие на селските райони (СПРЗСР) 2023 -2027 г. Електронната страница е достъпна на адрес: www.sp2023.bg .

На сайта е представена обширна информация за основния документ от новата Обща селскостопанска политика на Европейския съюз до 2027 г. Той покрива цялата тематика на директни плащания и екосхеми, инвестиции в селски райони, пазарни мерки, лозарска и пчеларска програма.

Целта е да се улесни общественият достъп до изчерпателна информация, събрана на едно място, както и да се повиши информираността на настоящи и бъдещи земеделски стопани и всички заинтересовани страни за подпомагането в сектор „Земеделие“.

Към момента, интервенциите в уебсайта са по версията на Стратегическия план, одобрен от Министерски съвет на 7 декември 2022 г. Очаква се да стартират преговори и процедура по обсъждане със службите на ЕК по предложените промени до окончателното одобрение на изменението , след което ще се извърши актуализация.

Електронната страница е ориентирана към потребителите и ще функционира за всички платформи и мобилни устройства.

Основните рубрики на началната страница ще дават възможност за лесен достъп до предлаганата информация, а именно същността на Стратегическия план, с подрубрики за интервенциите, целите и новините, свързани с него.

Основното меню на сайта ще дава и директен достъп до приемите по СПРЗСР 2023-2027 г., които са стартирали и приключили, както и тези преминаващи през обществено обсъждане.

За по-висока информираност и публичност е обособена секция за европейското и национално законодателство, други стратегически документи и информационни материали. Изградена е директна връзка със Системата за знания и иновации в селското стопанство в България (СЗИСС/AKIS).

В секцията „Наблюдение и контрол“ ще се помества информация от Комитета за наблюдение на СПРЗСР 2023-2027 г. и провеждащите се Тематични работни групи. Подменютата „Индикатори за изпълнение“ и „Доклади за изпълнение“ ще представят данни за постигнатия напредък при прилагането на заложените цели в Плана.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА