До 30 септември се удължава срокът за предоставяне на допълнителни документи за някои интервенции

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

Срокът за предоставяне на допълнителни документи за някои интервенции в областта на околната среда и климата се удължава от 30 юли на 30 септември. Това става ясно от публикуваният за обществено обсъждане до 22 юли проект на НИ на Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стр. план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

С предложените промени се цели прецизиране на сроковете за предоставяне на документи относно прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата, съобразяване на необходимостта земеделските стопани да предоставят необходимите документи за изпълнение на ангажименти по подадени заявления за подпомагане/плащане и осигуряване на предвидима правна среда за земеделските стопани и бенефициентите с ангажименти по интервенциите в областта на околната среда и климата по линия на европейските земеделски фондове.

Периодът за подаване на заявления за подпомагане/плащане е до 30 юни 2024 г. Впоследствие този период бе удължен до 8 юли 2024 г.

Предвид промяната в крайната дата за прием, от Държавен фонд „Земеделие“ постъпва предложение за промяна в сроковете за предоставяне от земеделските стопани на необходимите допълнителни документи за част от интервенциите, в което като удачен срок се предлага дата 30 септември, се посочва в мотивите към Наредбата.

Крайният срок за предоставяне на предложения и коментари по публикувания документ е до 21 юли 2024 г., включително, с него може да се запознаете : тук

Ето и сроковете за предоставяне на допълнителни документи по кои интервенции се удължават:

  • до 30 септември на съответната година кандидатът предоставя информация и документ чрез СЕУ за земеделския парцел с номер от ИСАК, на който се извършва опрашването, и номера на животновъдния обект.
  • ежегодно в срок до 30 септември, въз основа на номерата на земеделските парцели в ИСАК, стопаните предоставят в ДФЗ чрез СЕУ информация и копия на официалните документи за закупените и използваните стандартни или сертифицирани семена съобразно оптимални разходни норми за единица площ съгласно приложение № 4.
  • земеделските стопани, кандидатстващи по интервенцията за насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия, са допустими, когато са предоставили в ДФЗ чрез СЕУ ежегодно в срок до 30 септември.
  • земеделският стопанин предоставя до 30 септември на ДФЗ чрез СЕУ информацията за заявените за подпомагане земеделски парцели за съответната година и копие на документите по ал. 1, т. 3, буква “а” и по чл. 49, ал. 1, т. 3.
  • Земеделските стопани, кандидатстващи по интервенцията за опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство, са допустими, когато ежегодно в срок до 30 септември, въз основа на номерата на земеделските парцели в ИСАК, са предоставили в ДФЗ чрез СЕУ информация и копия на официалните документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена, и/или посадъчен материал съобразно минималните разходни норми за единица площ (на ха)
  • и други

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама