Етикет: епизоотии

Редуцират обезщетенията при нарушения във фермите

Нова наредба ще определя кой и как ще получава средствата Ако фермерите

При болест във фермата: Без ограничения на закланите в кланици животни

Отпада ограничението в броя на животните, които могат да бъдат заклани в

Отпада изискването за доказване на 33% доход от земеделска дейност при малките...

Отпада изискването за доказване на 33% доход от земеделска дейност при малките

На 12 площадки ще се загробват болните животни около Търговище

В община Търговище има съгласувани осем имота, в общините Попово, Омуртаг, Антоново

РЕКЛАМА