Етикет: МИЕ

Концепция за туристическо райониране на България ще бъде публикувана за обсъждане

Три са топ факторите, които ще определят бъдещото развитие на глобалния туризъм:

Проверка е установила над 20% недеклариран добив от кариерите

Над 20% недеклариран добив от кариери за различни видове руда  е установила

Обмисля се идея за изграждането на хипермаркет само за български стоки

Министерството на икономиката и енергетиката и Съюз “Произведено в България” обмислят изграждането