Етикет: кампания 2024

Последен ден стопаните могат да подават заявления по Кампания 2024

За настоящата Кампания няма да се прилагат намаления и санкции за закъсняло подаване Днес изтича

До 8 юли се удължава срокът за подаване на заявления по Кампания...

Удължаването на срока има за цел да даде възможност на всички производители

Зам.министър Георгиева за промените в директните плащания, Кампания 2024 и ОСП

В последната седмица на април 2024 г. зам.-министър Георгиева пое отговорността за

Над 1,2 млн. дка са засетите площи с пшеница в Добрич

Над 1,2 млн. дка са засетите площи с пшеница за тази стопанска

Еко схема за разнообразяване на отглежданите култури – новости в Кампания 2024

Бюджетът по схемите за климата, околната среда и хуманното отношение към животните

Еко схема за екологично поддържане на трайните насаждения – какви са промените...

Бюджетът по схемите за климата, околната среда и хуманното отношение към животните

МЗХ публикува Наръчника за кандидатстване за директни плащания за Кампания 2024

Документът е изготвен съгласно обновения Стратегически план Министерство на земеделието и храните

Измененията в еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал в...

Бюджетът по схемите за климата, околната среда и хуманното отношение към животните

Условия за кандидатстване за Кампания 2024

Заявления по настоящата кампания ще се подават до 30 юни Допустими за

До 30 юни се удължава срокът за подаване на заявления по Кампания...

За настоящата Кампания няма да се прилагат намаления и санкции за закъсняло