Етикет: ерозия

ДЗЕС 5: Как да обработвате почвата, ако стопанството ви е под наклон

Сеитбооборотът тук има определени специфики Министерството на земеделието и храните публикува подробен Наръчник

Всяка година в ЕС около 1 милиард тона почва се отмиват от...

„Всяка година в ЕС около 1 милиард тона почва се отмиват от

С 820 млн. лв. ще възстановяваме почвите у нас през следващите 5...

„През октомври 2020 г. Правителството прие тъй дълго чаканата Национална програма за

Ерозията на почвата се увеличава, южните държави ще поемат тежестта

Ерозията, причинена от водния поток, износващ почвените повърхности, може да се увеличи

Мигриращите риби са силно застрашени

Днес, 21-и април отбелязваме Световния ден на мигриращите риби. Денят има за цел да

Агрозона Агрозона

13,1 млн. лв платени за контрол на почвената ерозия

13, 101 млн. лева са изплатени по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР на

С 1000 фиданки доброволци ще се борят с ерозията в местността Черни...

От днес, 19-и до 27-и септември сдружение „Тринога” организира доброволческа кампания под

„Напоителни системи” предприе незабавни действия за пренасочване на водите на р.Стряма и...

„Напоителни системи” - клон Марица е предприела незабавни действия за пренасочване на

Румъния с изследователски проект на Дунав

Румъния има за цел да реализира нова европейска изследователска структура, наречена DANUBIUS-RI, съобщава romania-insider.com.

За секунди фермерите могат да научат ерозират ли почвите им

За секунди фермерите могат да разберат дали почвите в нивите ерозира, заплашен

РЕКЛАМА