Етикет: бюджет

Учените от Селскостопанска академия получават 3 млн. лева допълнително за наука

Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителни трансфери в размер на

Над 3,2 млрд. лева ще плати ДФЗ на фермерите през 2024 г.

За директни плащания от ЕФГЗ се предвиждат да бъдат изплатени 1,6 млрд.

Около 1/3 от очакваните 420 млн.лв. обещаха на производителите от уязвимите сектори

Не е ясен бюджетът за зърнопроизводителите. Възможни са кредити "Проведохме  разговори с

4 358 са подадените проекти за Инвестиции в технологична и екологична модернизация...

Общата стойност на всички подадени проектни предложения надхвърля 1,8 млрд. лв. Приключи

Ивайло Гълъбов: Няма бюджет за обезщетения на пострадалите ферми от птичи грип

Унищожените към момента птици надхвърлят 1,5 млн. бр. В националния бюджет за

Над 200 млн. лв. недостиг по процедурата за технологична и екологична модернизация...

Над 1 млрд. лв. достигат инвестициите по направлението 5 дни преди края

Пренасочват 70 млн. евро от интервенциите за консултантски услуги и обучения за...

С решение на Министерски съвет са приети редица промени по Стратегическия план

Вижте какви средства планира да раздаде ДФЗ на стопаните през 2024 г.

Над 3,2 млрд. лева се очакват да бъдат разпределени през следващата година

Ясен е бюджетът за интервенцията „Преструктуриране и конверсия на лозя“

Приемът тази година по интервенцията приключва след броени дни Ясен е бюджетът

Асен Василев: В Бюджет 2024 няма предвидена продажба на земи от държавния...

Това е фалшива новина, която циркулира, каза министърът на финансите на специален

Ясни са бюджетите по две от интервенциите в лозаро-винарския сектор

Средствата са от Европейския фонд за гарантиране в земеделието и от националния

РЕКЛАМА