Етикет: бенефициент

Без нови бенефициенти по мерките за биопроизводители

Няма да се приемат нови бенефициенти по мерките 10 „Агроекология и климат“ и

Обществено обсъждане на условията по мярка 2.2 от ПМДР

Документи по процедурата за подбор на проекти по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в

Малките проекти с облекчен режим по програмата за морско дело и рибарство

Малките проекти с облекчен режим по програмата за морско дело и рибарство.

Максималният размер на допустимите разходи за бенефициент по 4.1 е 1 млн....

Максималният размер на допустимите разходи за един проект на един бенефициент по

Започна отпускането на кредити по Националната програма по пчеларство

ДФ „Земеделие” обработи първите заявления за кредити на бенефициенти с одобрени проекти